Regulamin

1.1 Wprowadzenie

Przystępując do rejestracji uczestnika na wydarzenia organizowane przez Fundację Edukacji Muzycznej, Ty, jako rodzic lub opiekun prawny, akceptujesz i zgadzasz się na warunki zawarte w niniejszym dokumencie.

1.2 Zasady dotyczące cen i opłat

Obniżone stawki dla uczestników krajowych dotyczą osób aktywnie zaangażowanych w edukację muzyczną Suzuki w Polsce, zgodnie z uznaniem organizatorów wydarzenia. Organizatorzy mają ostateczne zdanie w przypadkach spornych.

Uczestnikom, którzy zostali obciążeni niższą opłatą niż należna, zostanie wysłana prośba o dopłatę różnicy w ciągu 14 dni od stwierdzenia niedopłaty. Organizatorzy mogą wysyłać takie powiadomienia do 30 dni po zakończeniu wydarzenia.

Jeśli uczestnik zostanie obciążony zawyżoną opłatą ma prawo zażądać zwrotu nadpłaconej kwoty w ciągu 30 dni po wydarzeniu.

1.3 Przyszłe Aktualizacje Warunków

Niniejsza wersja Warunków została opublikowana 19 stycznia 2024 roku. Fundacja Edukacji Muzycznej zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji tych warunków w dowolnym czasie. Aktualizacje lub zmiany tych warunków będą dotyczyły tylko wydarzeń i działań rozpoczętych po opublikowaniu zmienionych warunków na naszej stronie internetowej (suzukiworkshop.org).

1.4 Jurysdykcja Prawna

Niniejsza umowa, w tym wszystkie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych, podlega prawu i jest interpretowana zgodnie z prawem Polski. W przypadku jakichkolwiek sporów lub roszczeń związanych z tymi warunkami lub ich wdrożeniem, strony zgadzają się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów Polski.

Ponadto, uznaje się, że przetwarzanie danych osobowych, jak określono w niniejszej umowie, podlega również przepisom i dyrektywom Unii Europejskiej, w szczególności Ogólnemu Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO). Fundacja Edukacji Muzycznej zobowiązuje się do przetwarzania wszystkich danych osobowych zgodnie zarówno z ramami prawnymi Polski, jak i obowiązującymi dyrektywami i przepisami UE. W przypadku konfliktu lub rozbieżności między prawem polskim a przepisami UE, Fundacja postara się rozwiązać takie sprawy w sposób zgodny z zasadami i obowiązkami obu systemów prawnych.


2. Przetwarzanie Danych Osobowych

2.1 Administrator Danych

Niniejsze warunki dotyczą przetwarzania danych osobowych przez Fundację Edukacji Muzycznej (REGON: 220893358, NIP: 5842685917), pełniącą funkcję Administratora Danych.

2.2 Wykorzystanie Danych Osobowych

Podane dane osobowe będą wykorzystywane w następujących celach:

2.3 Prawa i Wycofanie Zgody

Masz prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka. Aby skorzystać z tych praw, lub jeśli chcesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, prosimy o kontakt na adres info@suzukiworkshop.org. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgody przed jej wycofaniem.

2.4 Ochrona Danych i Prywatność

Fundacja Edukacji Muzycznej jest zaangażowana w ochronę danych osobowych. Ściśle przestrzegamy przepisów o prywatności i nie udostępniamy żadnych informacji osobowych reklamodawcom lub podmiotom trzecim bez wyraźnej uprzedniej zgody. Nasze praktyki zapewniają poufność, integralność i bezpieczeństwo wszystkich danych osobowych znajdujących się w naszych bazach.

2.5 Okres Przechowywania Danych

Przechowujemy dane rejestracyjne wydarzeń w celu ułatwienia organizacji przyszłych wydarzeń oraz zapewnienia zgodności z naszymi obowiązkami prawnymi. Dane te są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne dla tych celów oraz zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i standardami.

2.6 Kontakt w Sprawie Zapytań dotyczących Ochrony Danych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt na adres info@suzukiworkshop.org.

3. Zasady Anulowania

3.1 Suzuki Strings Workshop 2024

Niniejsza sekcja dotyczy wyłącznie "Warsztatów Suzuki Strings 2024".

Prosimy o zwrócenie uwagi, że organizacja takiego wydarzenia wiąże się ze skomplikowaną logistyką i szczegółowym planowaniem. Od grupowania uczniów wg poziomu zaawansowania, przez zaproszenie nauczycieli, aż po zapewnienie miejsc na liczne zajęcia – te przygotowania rozpoczynają się natychmiast po zakończeniu rejestracji, i skutkują zobowiązaniami finansowymi. Anulacje mogą mieć znaczący wpływ nie tylko na organizatorów, ale także na innych uczniów i nauczycieli, zakłócając starannie zaplanowaną dynamikę grupy i alokację zasobów. Mając na uwadze powyższe prosimy rodziców o odpowiedzialne podejś cie do udziału w warsztatach. Jest to kluczowe dla sprawnego przebiegu wydarzenia i zapewnienia komfortu wszystkim uczestnikom.

Jednakże, jeśli musisz anulować udział z ważnych powodów poniżej znajdziesz nasze zasady.

Wycofanie 'przed płatnością': Twoje dziecko nie jest oficjalnie zarejestrowane jako uczestnik Warsztatów Suzuki Strings 2024, dopóki pełna płatność nie zostanie otrzymana. W związku z tym, masz możliwość wycofania swojej rejestracji w dowolnym momencie przed dokonaniem płatności. Jeśli płatność nie zostanie dokonana do określonego terminu, jak wskazano w e-mailu z płatnością, zarezerwowane miejsce Twojego dziecka na warsztacie może zostać zaoferowane innemu uczestnikowi.

Anulacja przed 1 maja 2024: Po dokonaniu płatności, jeśli zdecydujesz się anulować udział z przyczyn innych niż preferencje zakwaterowania, do 50% opłaty warsztatowej może zostać zwrócone. Ta polityka uwzględnia koszty i rezerwacje już dokonane w imieniu uczestnika, ograniczając możliwość udziału innych. Aby być uprawnionym do tego zwrotu 50%, powiadomienie o anulacji musi zostać wysłane najpóźniej 1 maja 2024 roku. Opłata za transport autokarowy nie podlega zwrotowi.

Anulacja po 1 maja 2024: Przy anulacji dokonanej po 1 maja 2024 roku pełna opłata za warsztaty będzie bezzwrotna. Opłata za transport autokarowy nie podlega zwrotowi.

Anulacja z powodu braku zakwaterowania w ośrodku Szarlota: W przypadku, gdy nasz partner, KW Szarlota sp. z o.o., nie będzie mógł zapewnić odpowiedniego zakwaterowania, masz możliwość wycofania się z Warsztatów Suzuki 2024. Jeśli zdecydujesz się wycofać z tego powodu, przewidujemy zwrot 100% opłaty za udział. Aby otrzymać ten zwrot, prosimy o kontakt z nami przez e-mail w ciągu 7 dni od otrzymania informacji od ośrodka „Szarlota”.

Anulacja Hotelowa: W przypadku rezygnacji z zakwaterowania, należy pamiętać, że Hotel Szarlota działa zgodnie ze swoją własną polityką anulacji. W tych sprawach należy skontaktować się bezpośrednio z hotelem.

Wysyłanie E-maila z Anulacją: Aby rozpocząć proces anulacji, wyślij e-mail na adres info@suzukiworkshop.org. W swoim e-mailu prosimy o podanie następujących informacji:

Te informacje pomogą nam szybko i efektywnie przetworzyć Twoją prośbę o anulację oraz dokonać ewentualnych zwrotów.